Back to Top

ETB van de Berkt is een betrouwbare partner als het gaat om installatietechniek voor de woningbouw, kantoren, bedrijven en de agrarische sector.

Ontwerp, advies, installatie en onderhoud zijn de belangrijkste activiteiten.
U kunt ons beschouwen als een totaalpartner als het gaat om installatietechnieken.

U kunt bij ons terecht voor nieuwbouw of voor een verbouwing. Ook voor de technische inrichting van agrarische omgevingen, of voor industriële procestechnieken, vindt u in ETB van de Berkt de juiste partner.

Door het koppelen van elektrotechnische systemen aan innovatieve oplossingen ontstaat meer comfort, efficiëntie, veiligheid en niet op de laatste plaats: een hoger rendement. Doordachte oplossingen door innovatief denken.

Ook op het gebied van witgoed kunt u bij ons terecht. Niet alleen voor het advies en de aankoop, maar wij zorgen tevens voor een zorgeloze installatie.

ETB biedt u een totaaloplossing.

Elektrotechniek

 

 

Elektrotechniek is de verzamelnaam voor een reeks van technische oplossingen in alle denkbare omgevingen.

Voorbeelden zijn:

- Woning
- Kantoor
- Bedrijf
- Agrarisch bedrijf
- Winkel
- Openbaar gebouw

 

Techniek is een in elkaar grijpend geheel van complexe processen. Waar de oplossing ligt in kennis, vakmanschap en een goed georganiseerde uitvoering.

Het doel is de optimale woon- en werkomgeving te creëren. Op deze website treft u van iedere discipline die wij beheersen een uitleg aan.

ETB van de Berkt maakt techniek toegankelijk

 

 

 

Telefonie

 

 

ETB van de Berkt is uw partner voor het realiseren van intelligente communicatie oplossingen. Eerst maken wij een nauwkeurige inventarisatie van uw wensen op het gebied van mobiliteit. Met als doel om tot een optimale mobiliteit van werknemer te komen, uiteraard met een scherp oog voor kostenbewaking.
Wij maken vooraf een inventarisatie van uw communicatieplan.

U kunt bij ons terecht voor vaste telefoonsystemen, mobiele communicatie, tot complete Voice Over IP netwerken.

Omdat een degelijke en betrouwbare communicatie van essentieel belang is binnen uw organisatie, werken wij uitsluitend met kwalitatief hoogwaardige producten.

 

 

CAI 

 

ETB van de Berkt verzorgt ook de kabelaansluiting voor CAI, die staat voor Centrale Antenne Installatie. Voor de huisinstallatie als ook de antenne-installatie.

Via de CAI beschikt u over signalen voor TV, radio, internet en tegenwoordig zelfs voor telefonie.

 

 

Netwerktechniek

 

 

Bij de bouw en verbouw van een bedrijfspand of woning is het van belang om een goed infrastructureel plan te ontwikkelen. Want u heeft er elke dag mee te maken. Vooraf worden keuzes besproken en in een plan vastgelegd. Bijvoorbeeld de voor en nadelen van een draadvast of een draadloos systeem, koperdraad of glasvezel. De capaciteitsbehoefte, de belasting en de ontwikkelingen in de toekomst zijn hierin bepalende factoren.

Een netwerk kan tevens breder worden benut, zoals voor de automatisering van gebouwen, specifiek noemen wij de beveiliging.

Door koppelingen te leggen tussen in gebouwen geïntegreerde systemen wordt meer efficiëntie en kostenbesparing bereikt.

 

 

Beveiliging

 

 

Inbraakbeveiliging:

Het belang van een veilige omgeving vraagt nauwelijks nadere uitleg.

Door installatie van intelligente alarmtechnieken worden indringers snel gesignaleerd en worden aan een geselecteerde alarmcentrale signalen doorgegeven, waarna door een beveiligingsbedrijf of door de politie actie kan worden ondernomen.

Van de Berkt heeft veel ervaring in het ontwikkelen en bouwen van intelligente beveiligingssystemen. Door gebruik te maken van infrarood en akoestische signalen bewerkstelligen wij dat uw pand minder interessant wordt beschouwd door kwaadwilligen. Ook kunnen we uw terrein beveiligen, hiertoe maken we gebruik van drukgevoelige bedrading, in combinatie met GPS technieken.

Wij kunnen u adviseren op specifieke beveiligingsonderdelen voor uw woon of werkomgeving. Deze beveiligingsystemen kunnen worden geïntegreerd in een compleet Domoticaplan.

Toegangscontrole:

  

U bepaalt tot welke ruimten mensen toegang hebben en vooral bepaalt u tot welke ruimten mensen geen toegang mogen hebben. Denk hierbij aan ruimten waar specifieke eisen aan gesteld worden ten aanzien van bijvoorbeeld de hygiëne in een productiebedrijf of een agrarisch bedrijf. Evenmin wenst u geen onbevoegde personen in uw archief of systeemruimte.

E.T.B. Van de Berkt heeft ervaring in het opstellen van beveiligingsplannen. Met de huidige technieken is het mogelijk om specifieke personen te autoriseren voor bepaalde ruimten. Voor uw medewerkers, schoonmakers, of voor de aflevering van goederen in de nachtelijke uren.

Toegangscontrole biedt u een verhoogde veiligheid, u weet exact wie op welke tijden aanwezig is geweest. Gebruiksvriendelijk en doelmatig staan hierbij hoog in ons vaandel.

Brandmelding:

Een brand kan catastrofale gevolgen hebben, dit lezen we helaas te vaak in de kranten. Het is zaak dat een brand snel ontdekt wordt, vooral om materiële en emotionele schade te beperken. Bovendien wordt de regelgeving van de overheid en de verzekeringsvoorwaarden stringenter.

ETB van de Berkt kan gecertificeerde en door de brandweer goedgekeurde brandmeld-installaties plaatsen.

Industriële automatisering

 

 

E.T.B. van de Berkt adviseert u als het industriële besturingssystemen betreft.
Vervolgens ontwerpen, bouwen en implementeren wij de benodigde systemen en zorgen voor de juiste datastromen en koppelingen. Bijvoorbeeld koppelingen van processen, beveiligingssystemen en back-office systemen.

Het totaal aan gegenereerde data vormt het MIS, management informatie systeem. Het MIS geeft u inzicht in materiaal- en grondstoffengebruik, leveringsplanning, afval, uitval en personele planning.

Wij zorgen ervoor dat u door middel van procesmanagement systemen optimaal kunt produceren en vooral: renderen.

Ons specialisme op het gebied van industriële automatisering ligt vooral in de agrarische sector.

 

Functioneel ontwerp:

Een doordacht functioneel ontwerp ligt aan de basis van ieder project en is bepalend voor het welslagen van het betreffende project. Het is de metamorfose van een concept naar functionaliteit. Het functioneel ontwerp is de fundering voor de technische plannen op het gebied van hardware en software en de verdere uitwerking.

Om voor u het optimale resultaat te bereiken, rekening houdend met uw wensen en door eisen, evenals de gestelde regelgeving, stellen wij eerst in nauw overleg met u een inventarisatieplan op. Technische en organisatorische aspecten en ook de financiële consequenties worden hierin meegenomen.

 

Ontwikkeling software:

Software zorgt voor de aansturing van industriële processen. Van de Berkt heeft gedurende vele jaren ervaring opgedaan in de ontwikkeling van software. Processing software wordt gesplitst in twee delen. Software die ervoor zorgt dat het productieproces wordt ondersteund en software, die inzicht verschaft in het productieproces. Voor PC passen wij SCADA-software toe. Voor specifieke toepassingen bieden we tevens maatwerk oplossingen.

De laatste jaren zijn de eisen vanwege de overheid, ten aanzien van het rapporteren van productiecharges, steeds stringenter geworden. Van de Berkt levert hiervoor een PLC-pakket, zo nodig specifiek aangepast op uw wensen, dat automatisch rapporten in Excel genereert. Zo krijgt u een optimaal inzicht in uw industriële processen en bent u in staat om deze te optimaliseren.

 

Projectmanagement:

Van de Berkt begeleidt uw project nauwgezet en neemt van de start tot aan de oplevering de verantwoording. Uw project wordt bewaakt en alle betrokken partijen, ook eventuele onderaannemers worden aangestuurd. Efficiënt en zorgvuldig.

Paneelbouw:

Van de Berkt ontwerpt en installeert de kasten en panelen voor uw elektrotechnische installaties. Bovendien kunt u kiezen uit diverse materialen, afmetingen, vormen en kleuren.

Wij zijn bekend met alle aansluittechnieken, energieverdelers en besturingspanelen.

Montage & installatie:

In onze werkplaats worden alle componenten van een installatie samengesteld tot courant vervoerbare eenheden. Bovendien meten we of de installatie voldoet aan de functionele en wettelijke eisen.

Vervolgens voeren we de montage en installatie op de door u aangegeven locatie uit en zorgen voor de noodzakelijke koppelingen.

Tenslotte zorgen we voor de complete inbedrijfstelling.

 

 

Stalklimaatbeheersing

ETB van de Berkt is ervaren als het gaat om de agrarische sector. Niet alleen op het gebied van de industriële automatisering. Ook voor agrarische automatisering en stalklimaatbeheersing kunt u uitstekend bij ons terecht. Daarvoor houden wij de innovatieve ontwikkelingen nauwlettend in de gaten. Van de Berkt zorgt voor maatwerk oplossingen, bij nieuwbouw en bij verbouw.
Uiteraard altijd ondersteund door onze 24 uur service dienst.

ETB van de Berkt voor:

- Klimaatregeling
- Stalverwarming
- Ventilatie
- Drinkwatervoorziening
- Voederinstallaties
- Dierweegsystemen

Ook in de stallen zijn computers niet meer weg te denken. Alle bovenstaande disciplines kunnen worden geautomatiseerd. Tevens kunnen de verschillende systemen aan elkaar gekoppeld worden en het beheer kan zelfs vanuit huis worden geregeld.

Ontwerp

 

 

ETB van de Berkt ontwerpt elektrotechnische installaties voor woningen, bedrijven en kantoren. Ook voor specifieke doeleinden, zoals agrarische omgevingen heeft Van de Berkt de kennis in huis.

In het ontwerp worden tevens aspecten als kwaliteit, informatie, planning en investering meegenomen.
Het ontwerpen van elektrotechnische installaties en netwerken wordt altijd gedaan onder de geldende normen zoals NEN 1010 en voor openbare verlichting NPR 31201. Voor beveiligingsinstallaties volgen wij de normen van het Politiekeurmerk Veilig Wonen.

 

Onderhoud

 

 

Het optimaal functioneren van uw installaties en processystemen zijn van cruciaal belang voor uw onderneming, uw mensen of dieren. Van de Berkt biedt u aan om een onderhoudsplan op te stellen, gebaseerd op preventieve maatregelen.

Vanzelfsprekend kunt u bij eventuele calamiteiten rekenen op het snel en vakkundig oplossen van storingen, dag en nacht.